Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

Hi-Tech

 

Миа Николова

 

 

Дисплеят нощем
закрепен е
с безкрай
блещукащи звезди,
оплетени с оптичен
блясък.
Вземи отверка,
изкачи се
по гръбнака на дъгата
и развивай в
посоката на
лявозавъртян диск.
Събери колкото можеш
в кибритена кутийка,
опаковай и
изпрати по
сателитен канал
до Галактика
със знак минус.

 

 

 

Hi-Tech

 

 

The display at night
Is attached
With a countless number
Of twinkling stars,
Interwined with optic
Shine.
Take a screwdriver,
Climb up
The spine of the rainbow
And unscrew
In the direction
Of a left-track disk.
Pick as many as you can
In a matchbox,
Pack
And send
By a satellite channel
To a minus sign
Galaxy.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]