Миа Николова

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | "Отново"

 

Преливане

 

Миа Николова

 

 

Дай ми миналото си,
за да ти върна бъдеще.
Откъсни
безсимволните дни,
отглъхнали,
които не ти трябват.
Ще ги живея –
докогато ми стигнат.

 

 

 

Blending

 

Give me your past
So that I give you the future.
Tear out
The unsymbolic days,
Elapsed,
That you don’t need.
I will live them –
Until they last me.

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 08. септември 2010 г.

г1998-2010 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]