Иванка Могилска

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

Сезон

 

Иванка Могилска

 

 

Недовършени мисли...
Неказани думи....
Закъснели постъпки...
Лавина.

 

Времето си играе на зима.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 06. юли 2005 г.
Публикация в кн. „ДНК“, Изд. „Жанет-45“, Пл., 2004 г.
г1998-2018 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]