Яна Монева

поезия

Литературен клуб | нова българска литература | страницата на авторката

 

***

 

Яна Монева

 

Еднакво сами са,
Но не го знаят.

 

Тя слиза
          по стълбите.
                    Той се качва.

 

Твърде сами са
за да се познаят…

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 23. юни 2006 г.
Публикация в кн. „Отвътре“, Яна Монева, С., 2005 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]