Мария Сердарева

поезия

Литературен клуб | нова българска поезия | страницата на авторката

 

2. ЕДВА ЛИ ЩЕ ПОВЯРВАТ

 

 

Вкъщи ежедневието
се чувства като у дома си
и често кани еженощието
за по чашка;
после вместо телевизия
двамата ни гледат любопитно
и ежевечерно бистрят
колко дълго е възможно
с тебе още да сме влюбени.
Да им кажа ли?

 
 
 

 

г1998-2018 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]