Мария Сердарева

поезия

Литературен клуб | нова българска поезия | страницата на авторката

 

9. ОБЛАЧНО

 

 

крилата на вятъра
наречени облаци
летят назидателно
на лениви отломъци
светлината е мургава
и по сенките капе
днес мъглите са влюбени
но небето е сляпо

 
 
 

 

г1998-2018 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]