Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

АНОНИМНИЯТ УСПЕХ

 

Рада Панчовска

 

 

Имам чувството, че ме четат
отвътре. Дипла подир дипла ме разграбват.

 

Лепкаво в душата ми се впиват.
Търпеливо ми изсмукват всяка сила.

 

В мислите ми влизат без покана.
С тях се кичат, с мен от мен се бранят.

 

Всичко ми отнемат, анонимно мое.
И какво ми дават щедри - гръб ми дават.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. „Анонимният успех“, Рада Панчовска, Изд. „Стигмати“, С., 2001, ред. Малина Томова
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]