Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ДОПИСКИ ДО НЕБИТИЕТО

 

Рада Панчовска

 

 

Облегнала бележник на коляното записвам
в кратките почивки с малко думи
най-същественото, за да възкреси отново
в паметта изминатия път, когато от отвъд
потърся упование в завършената битност
пред ширналото се не-битие, което е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. „Анонимният успех“, Рада Панчовска, Изд. „Стигмати“, С., 2001, ред. Малина Томова
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]