Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

ДЕТСКИ ИГРИ I

 

Рада Панчовска

 

 

Построиха замъка на крайчеца
        на сянката от плажния чадър.

 

От досада ги наблюдавах. Дяволска работа.
Сега ще стана и ще стъпя право по средата.

 

Това със сламената шапка ме погледна
машинално, вдигна длан
и я стовари върху куличката пясък.

 

Очите ми се насълзиха. Варварин такъв!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 21. юни 2004 г.
Публикация в кн. „50 стихотворения“, Рада Панчовска, Изд. „Стигмати“, С., 2001, ред. Малина Томова
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]