Рада Панчовска

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на авторката

 

КЛЮЧЪТ

 

Рада Панчовска

 

 

Когато се затворят всичките врати, освен онази,
през която не се излиза.
Затваряш се и ти отвътре в себе си и драскаш
по стените си нагоре,
докато усетиш, че посоките са равноправни
и ти си в центъра им.
И държиш в ръцете си ключа на всичките ключалки.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | съдържание | продължи

 

Електронна публикация на 18. юни 2004 г.
Публикация в кн. „Анонимният успех“, Рада Панчовска, Изд. „Стигмати“, С., 2001, ред. Малина Томова
©1998-2022 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]