Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | нова българска литература | страницата на автора

 

Страх

 

Роман Кисьов

 

Това е страх
Хилядолетен страх

 

Страх от сушата
но страх и от дъжда
Страх от бурята шума
страх от тишината
Страх от промяната
страх и от застоя
Страх от удара
и от милувката
Страх от любовта
и от омразата
Страх от огъня водата
страх и от пръстта
Страх от живота
ала страх и от смъртта
Страх дори и от страха

 

Това е страх
Страх дребничък
и страх екзистенциален
Атавистичен страх
Страх

 

А очите на страха?
О очите! - Големи са
нали? И те растат
И по-големи стават
И колкото повече растат
толкова по се смаляват
сърцата
И се смаляват
И се смаляват

 

Докато станат накрая
толкова малки сърца
колкото синапени зърна
от които покълват
на Вярата острите кълнове

 

Кълнове
като колове
Колове които избождат
очите на този - ах! -
хилядолетен страх

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2006 г.
Публикация в кн. „Криптус“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2004 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]