Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Роденият поет

 

Роман Кисьов

 

Роденият поет е неземно същество
Поетът идещ на света
привидно е като всички хора -
не са му чужди жаждата глада
умората съмнението самотата
болката и суетата
Но в действителност той иде отдалеч -
от пасбища вълшебни с огнени стада
със сияйни ангелски ята
със жар-птици ходещи пеша
със милосърдни кротки зверове
със пеещи цветя и светлинни дъждове
от божествени еони
Роденият поет пристига от страната
на думите-слънца

 

Роденият поет пристига в този свят
за да спасява Красотата
от неговия ад

 

Във всяко време
Поетът е вечния Орфей
отново слязъл в ада
за да изведе оттам и отведе
Душата-Евридика
във света на светлината

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2006 г.
Публикация в кн. „Криптус“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2004 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]