Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

БРЯГ

 

Роман Кисьов

 

 

 

В памет на Збигнев Херберт

 

 

Очакваше на брега и се взираше
в тази тъмна безкрайна вода
над нея надвиснало черно небе
никога преди не беше виждал
такава река и такова небе
дълбоко като вечното море в което
се вливаха водите на тази река
водите се плискаха с бавния ритъм
на упояващата песен на сирените
а отсреща Харон ридаеше тихо
за неговата душа защото тя
изпусна своя обол който потъна
завинаги на дъното на небето

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]