Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

СЪВЕСТ-ВЕСТ

 

Роман Кисьов

 

 

Сега е царството на мрака
Образи от ада насилват сетивата
Огнен студ в душата
Съвестта е омерзена
Със вестта на Демона
си играят привидения
Един и същи Глас
а различна тъмнина
Във зеницата на Ангела
спи Съдбата
Зад вратата на Съня
Поезията ражда старци
Във сърцето на света
децата пророкуват
Различни гласове
а една и съща Светлина
На седмото небе –
глъч и суетня
Няколко светкавици се готвят
да бъдат шаферки
на Сватбата на Словото

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]