Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ОХРИД. ЕЗЕРО

 

Роман Кисьов

 

 

На дъното
на Охридското езеро
спят бисери...

 

Това са сълзите на светците
които нощем слизат от стените
на охридските църкви
и се разхождат по водите
за да разговарят с рибите
за да разговарят с ветровете
                    и със вековете

 

 

Охрид, август 2008

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]