Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ВЪПРОСИ

 

Роман Кисьов

 

 

Защо децата задават повече въпроси
от възрастните? И възрастните знаят ли
отговорите на въпросите които повече
не си задават? Като например:
Защо са седем цветовете на дъгата?
Защо реката се влива във морето
а не обратно?
А слънцето защо изгрява сутрин?
И защо ли утрото по-мъдро е от вечерта?
Защо ли зебрата е със раирана окраска
а вратът на жирафа – толкова дълъг?
Животните задават ли въпроси?
Дали кашалотът подозира
за съществуването на орела?
Дали птиците подозират
за съществуването на ангелите?
И дали ангелите се усмихват?
Някой виждал ли е на земята
лицето на своя ангел-хранител?
Някой изброил ли е капките на дъжда
и звездите на небето?
Някой някога познал ли е
пътеките на вятъра
и съкровените мисли на Бога?

 

О колко прекрасно е че
все още има въпроси
на които нямаме отговор!

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]