Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

НЯКОЙ

 

Роман Кисьов

 

 

Някой влиза някой излиза
Някой се изкачва някой слиза
Някой върви някой стои
Някой изпълва някой изпразва
Някой гради някой руши
Някой вдъхва някой издъхва
Някой Е някой не е
Някой е Някой някой е Никой
Някой? Никой? - кой? -

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]