Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ПОЕТЪТ МОЖЕ

 

Роман Кисьов

 

 

Казаха:
Поет къща не храни

 

Казаха:
Поетът може само
червеите да нахрани...

 

О, не –
Поетът гълъбите храни
Поетът орлите храни
Поетът ангелите храни
Поетът сърцата храни –
             сърцата на хората
             които все още са гладни
             за Истина и Светлина...

 

Поетът може
със пет стиха
хиляди да нахрани*

 

 

 

---

 

* Алюзия за едно от чудесата на
Иисус Христос, Който нахранил хиляди
хора само с пет хляба и
две риби. (Св. Ев. Йоан 6:4-14)

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]