Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ЩЕ ГИ ПОЗНАЕТЕ

 

Роман Кисьов

 

 

Ще ги познаете
не само по делата им
ще ги познаете
по незарасналите рани
по думите кървящи
ще ги познаете
по мълниите във очите им
ще ги познаете
по светлите им сенки
ще ги познаете
по звездите над главите им
ще ги познаете
по облаците под нозете им
ще ги познаете
най-вече по мечтите им
ще ги познаете
най-вече по мечтите
ще познаете поетите
А по тях, поетите,
ще познаете пътеките
водещи до Храма...

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2009 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]