Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | нова българска литература | страницата на автора

 

 

Роман Кисьов

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 18. декември 2009 г.
Публикация в кн. „Гласове“, Роман Кисьов, Изд. "Авангард принт", Русе, 2009 г.
г1998-2014 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]