Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Две вариации на тема Икар

 

Роман Кисьов

 

І

 

Полетът на Икар
и приближаването му до Слънцето
бе само слух
превърнал се във мит
Мит е и това че паднал
следствие на стопените криле

 

Истината е че той въобще
не успя да излети -
едва размахал своите криле
неочаквано при него долетяха
стотици птици с хищен грак
и забиха клюновете си
във плътта на нещастния младеж

 

Така умря Икар -
изкълван от птиците
Птиците отказаха да го приемат
в своето небесно братство
понеже бе различен
понеже бе човек

 

 

ІІ

 

Казват
че след като Икар е излетял
и се приближил до Слънцето
паднал
следствие на стопените криле
Но падането му
е само мит

 

Истината е че той въобще
не падна -
той така се доближи
до Слънцето
че пламна изведнъж
и се превърна в огън

 

Така Икар възтържествува
над смъртта -
продължава да живее
като част от пламъка
на Слънцето
като огнен лъч
даряващ сам живот
със светлината си

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2006 г.
Публикация в кн. „Криптус“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2004 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]