Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Убежище

 

Роман Кисьов

 

И никой не оплаква славея

 

И малцина се замислят:
Защо мълчи?
Къде е песента?…
Някои допускат че е отлетял
във по-добри във по-красиви
и ухайни приказни градини
Други предполагат че
тихомълком е издъхнал

 

Но никой не оплаква славея

 

И никой не иска да знае
че славеят е жив
че той е тук
и никъде не е отлитал
освен във своето мълчание -
убежище на песента му

 

И никой не узна че всъщност
славеят сред тях живее -
скрит в листата
и във изгнанието на едно
свещено омерзение
от глухотата
на апатичните души

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2006 г.
Публикация в кн. „Криптус“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2004 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]