Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Вестителят

 

Роман Кисьов

 

Вестителят се появи

 

Той носеше два облака
под една мишница
и имаше прозирно-бистро
изворно лице
с водни кръгове около очите

 

Изрече ято птици
Вещаеше потопни дъждове
и нови светове

 

След това се изпари
На неговото място
израстна в миг дърво
И вместо със листа
то ненадейно се покри
с уста

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2006 г.
Публикация в кн. „Криптус“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2004 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]