Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Разговор при лунно затъмнение

 

Роман Кисьов

 

На Светлозар Гиндянов

 

Земята хвърли свойта сянка
Луната потъмня
Помръкна светлината й
в онази тъй необикновена нощ
когато корабът ни носеше
върху водите на древната река
когато с теб открехвахме една
невидима врата
към криптата от съкровени думи

 

И ние разговаряхме разпалено
за Смисъла
за Тайнството Живот
в онази нощ на лунно затъмнение
И сякаш бе знамение -
бе светло като ден

 

О аз вече знаех че
източникът на внезапната
обилна светлина
бяха думите сияйни
които ни изричаха
и осветяваха пред нас
чудото на нов и непознат
мистичен път

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2006 г.
Публикация в кн. „Криптус“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2004 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]