Роман Кисьов

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

Имена на поети

 

Роман Кисьов

 

Данте - Дантела поетична златна
извезана върху одеждата на Бога

 

Дън - Дъно на свещената река
от води сонетни на възвишена възхвала

 

Грифиус - Грифон божествен Страж
на съкровените небесни логоси

 

Новалис - Нов огнен меч на Изток
от поетичния едем в страната на Духа

 

Аполинер - Аполон на модернизма
и апологет на авангардни апокрифи

 

Хименес - Химен на поетическия блян
Химн проникновен на пречистващата скръб

 

Лилиев - Лилията бяла и невинна
във родната поетическа градина

 

Разцветников - Разцвет на най-нежните
слова и сладостни ухания на стихове-дихания

 

Пастернак - Пастир на жертвени слова
Километричен знак по Пътя на Вселюбовта

 

Валиехо - Ехо от стъпките на Бога
по Via Dolorosa и от стенанията на Голгота

 

Маяковски - Маяк червен на поетични
разрушителни стихии

 

Блага - Благ пророк и жрец вестител на
блага мистични в храма поетичен

 

Елитис - Елит във тайнствения ред от думи
и слънчев гуру на поетичния елит

 

Бурич - Бури лапидарни от сентенции и
метафорични мисли за тайната на Смисъла

 

Бродски - Бродяга горд по пътища словесни
Брод извеждащ до други светове

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 

Имената на мъртвите поети
са живи същества

 

И всяко име е поетика
И всяко име - жива етика

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 30. май 2006 г.
Публикация в кн. „Криптус“, Роман Кисьов, Изд. „Авангард принт“, Русе, 2004 г.
©1998-2020 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]