Росен Карамфилов

поезия

Литературен клуб - 20 години! | страницата на автора | съвременна българска литература

 

 

ВЪПРОСИТЕЛЕН ЗНАК

 

Росен Карамфилов

 

 

 

защо
хората
са
толкова
втренчени
в
неяснотата,
татко...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

върни се | продължи

 

 

Електронна публикация на 16. септември 2013 г.
Публикация в кн. „Стерео тишина“, Росен Карамфилов, Изд. „Жанет-45“, Пловдив, 2013 г.

г1998-2016 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]