Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ОБЯСНЕНИЕ

 

Румен Стоянов

 

 

Обичам те с любов,
обичам те със мъка,
обичам те с възхита,
обичам те със недоволство,
обичам те с надежда,
обичам те със отчаяние, обичам те по много начини:
синовно, бащински,
почти до унижение, с достойнство,
но винаги обречено,
но никога със заслепение,
но никога достатъчно.
Родино.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]