Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ВУЙЧОВЦИ

 

Румен Стоянов

 

 

Не бяхте нищо особено, упокой, черноземе, душите им.
Бяхте набити, чували със мизийско жито,
работехте до изнемога, пастрехте парата,
миришехте на дялани дъски, коноп и хоросан,
много неща бяхте, едно ми стига:
имах ви.

 

Нямам ви.
Студено ми е.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]