Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ТАМ

 

Румен Стоянов

 

 

Там дърветата бяха винаги зелени.
Там слънцето беше винаги младо.
Там въздухът беше винаги видим.
Там след пролетта идваше винаги пролет.
Там нямаше започване отново.
Там нямаше пролет.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]