Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

УСЕЩАНЕ

 

Румен Стоянов

 

 

Аз не живея себе си,
някой ме живее,
дори не зная кой е той,
защо мене ме живее,
но ме живее зле.
Аз ли се напуснах,
някой ли ме измести?
Кога е станало?
Защо е станало?
Аз къде съм в тоя миг?
Нечий ли живот живея?
Чий ли ще е той?
Никога ли не ще мога
себе си да изживея?

 

Но звездите зреят
по небесната лозница.

 

И ми е добре.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]