Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ИЗ БРАЗИЛИЯ

 

Румен Стоянов

 

 

Дългокосите слънца на твоите палми,
червената самота на твоите залези,
дълбоката зеленина на твоите равнини,
синята бавност на твоите реки,
белите черкви между планината и небето,
празничната чистота на въздуха над твоето високо плато.
Прашната умора на твоите безкраища,
просяците, които ме обвиняват с празните си длани.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]