Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

УТЕХА

 

Румен Стоянов

 

 

Бях масовка: пред мен изпъкваше героят,
бях фон: върху мен грееха звезди,
бях почти огън: бях дърво.

 

Бях "и др.", "и пр.", и "т.н.":
моите стихове няма да се четат.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]