Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ЗАГЛАВИЕ ПО ИЗБОР:

 

Румен Стоянов

 

 

Блян и действителност
Муза и поет
Творчество
Поет

От някакъв прозорец
момиче маха с ръка.
Той зарадван маха с двете
и възторжен търчи нататък.

Момичето
бърше
стъклото.

Но той е изживял
поезия.
И ще напише стихотворение.

Не настоящото.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]