Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

НОЩНО

 

Румен Стоянов

 

 

Събуди ме някакъв нечут шум.
Взрях се в тъмнината.
И видях до мене как расте,
бавно, безмълвно и голямо,
невидимо цвете от самота.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]