Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

Из Мозамбик

 

Румен Стоянов

 

 

Съботата цял следобед отлита с криле от прани дрехи край колибите.
Камъните лежат като копачи в обедна почивка,
а гнездата са костенурки по обезлистените клони.

 

Небето натежава повече от непролята сълза,
птицата се рейва като мисъл.

 

И с високосни думи търся пак България.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]