Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ВИДЕЛИТЕ

 

Румен Стоянов

 

 

Щастливи са виделите свят,
защото ще умрат
с още по-широко отворени очи.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]