Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ЛЕГНАЛО СТИХОТВОРЕНИЕ

 

Румен Стоянов

 

 

Легнал най-добре се гледа небето,
легнал най-добре се слуша музика,
легнал най-добре се люби,
легнал най-добре се мечтае,
легнали майките ни раждат,
легнали лежим в гроба.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]