Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ТОГАВА

 

Румен Стоянов

 

 

Има мигове, обикновено нощем,
когато нуждата да сториш някому добро
става тъй непоносима, неотложна,
а ти си сам, спят децата ти, жена ти,
всички са далеч от теб:
кому да сториш някое добро,
че да се пречистиш от несторването му?

 

Тогава пишеш стихове.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]