Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

ИДИЛИЯ С ЕДНО НАУМ

 

Румен Стоянов

 

 

Не те препъват дори стиховете,
сграбчваш гривата на дъжда и препускаш с него,
нощта е нощ среднощна,
планините са дълбоки
и бавно-сладостно
потъваш във небето:
ласкава, огромна, синя книга.

 

Синя книга, силно пее:
Откога се е, мила моя майко ле, зора зазорила...
Силно пее, черно плаче.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]