Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | поезия | страницата на автора

 

ОТКРОВЕНИЕ

 

Румен Стоянов

 

 

Пеш,
с возила,
умом
обхождах те:
дори кога съм бивал
далеч от теб.
Безброй пъти
по древни, стари, днешни
карти гледах те
и с други съизмервах те:
каква била си,
какви били са,
каква си,
какви са.
И проумях:
ти си толкова голяма,
колкото е обичта ми към теб.

 

Българийо.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 10. май 2008 г.
Публикация в кн. "Тяга", Румен Стоянов, Изд. "Карина М", С., 2007 г.
г1998-2008 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]