Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

МОЖЕ БИ

 

Румен Стоянов

 

 

Може би рибата не пее,
може би калинката не е слон,
може би черното не е бяло,
може би земята се върти,
може би водата е мокра,
може би аз съществувам,
може би аз пиша тези редове.
Може би.

 

И би могло.
Но кой знае.
Освен ако.

 

Ами ако...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]