Румен Стоянов

поезия

Литературен клуб | стихосбирка "Ракла" | страницата на автора

 

БРАЗИЛСКО ДЪРВО

 

Румен Стоянов

 

 

В дълбоките часове на нощта
ти протягаше отвъдморски клони над мене.
И страниците светеха от зелената ти щедрост.
Сега стоя под твоята листнина.
Червената земя дими в тропическата следутрин.
И твоите листа шумят като ония страници в нощта.
Но минава негър, запрегнат в количка.
Той е гладен. На обед, във вид на ориз и боб,
Ще изяде мръсните хартии в нея.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 17. октомври 2004 г.
Публикация в кн. "Ракла", Румен Стоянов, Изд. "Огледало", С., 2003 г.
г1998-2004 г. "Литературен клуб". Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]