Георги Рупчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

ПЛЕТИВОТО

 

 

Останала от баба й е преждата -
разтеглива и пухкава нишка.
После са се оженили.
После той си е отишъл.
После тя е разплитала малко,
ставало по-стегнато, по-плътно.
Само което е умряло.
(Или просто било пропъдено.)
Бързо полюси и екватори
по кълбото се сменяли.
А в извитата вечер вратата
потрепервала като стисната чебюст.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронно издание и виртуална библиотека]