Георги Рупчев

поезия

Литературен клуб | съвременна българска литература | страницата на автора

 

СМЯНА НА НОЩНАТА СТРАЖА

 

 

Портрет на мъж в забутаната ниша:
единствен, непознат, недишащ.
Кама в колана и ръката полусвита...
Наоколо се шляят посетители.

  От зала в зала бавно се смрачава,
  почистиха, затварят.

   

                

   И тогава

стремително изскача от портрета

мъжът - на двадесет и седем, с тъмна дреха,
на жилестата шия блясва златната верига,
той приближава до прозореца, повдига
завесата и цяла нощ, без да премигне, чака,
видян единствено от мрака.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©1998-2023 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронно издание и виртуална библиотека]