Селена Йорданова

поезия

Литературен клуб - над 20 години! | страницата на авторката | съвременна българска литература

 

 

***

 

Селена Йорданова

 

когато мъжете започнат
да си режат дългите коси
и в очите им заглъхне
ехо от някое горещо лято
краката им се спъват
на всеки ъгъл от коварни
улици помнещи любов
ръцете им изстинат
от недостиг на друго тяло
душите им замлъкнат
като разбит кораб в море
и сърцата им прокапят
от неизказани думи
земята сякаш закрещява
от мъка неспособна
един стих да побере
и с ледени пръсти
започва от кал и звезди
да плете нови къдрици
когато мъжете започнат
да си режат дългите коси
не можем да очакваме
кой знае колко от
поредния край на света

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 29. май 2015 г.

©1998-2019 г. Литературен клуб. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]