Цвета Софрониева

поезия

Литературен клуб - 20 години! | нова българска литература | страницата на авторката

 

Публикация в кн. „Chicago Blues“, Цвета Софрониева, „Свободно поетическо общество“, 1992 г.
г 1992, Tzveta Sofronieva г1998-2018 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]