Албена Стамболова

проза

Литературен клуб | съвременна българска литература | съдържание

 

 

50. Фани

 

 

 

         Фани влезе в салона на майка си, който не приличаше на себе си. Приличаше на весел американски хол от серията Married two children*. Господин В. скочи, за да я притисне към гърдите си. Майка й искреше и святкаше на два метра наоколо.
         Нещо неповторимо се излъчваше от тях. Нямаше какво да гадае - бяха щастливи, та чак се пръскаха от радост. Ама че работа. Фани не можеше да повярва.
         Елегантният господин и пълничката мадам седнаха един до друг на канапето и се хванаха за ръце. После потънаха в съзерцание на някакъв невъзможен сериал.
         Фани на спокойствие се огледа наоколо. Нито дума за пропуснатата Коледа. Зорката й майка беше на друга планета.
         Забеляза някаква промяна и известно време не можеше да схване каква е. Просто картините по стените бяха сменени с някакви , но все пак истински гоблени в едро накъдрени позлатени рамки. Гротескна тъкана Диана с лебед. И още седем-осем такива.
         Фани не можеше да повярва на очите си. Но едно не можеше да се отрече - гоблените отиваха на премрежената двойка на дивана. Както впрочем и сериалът. Фани имаше усет за стил и това пред нея, чужд или друг, беше някакъв.
         Поиска й се да пийне нещо и отиде до барчето. Майка й дори не забеляза. По-рано беше невъзможно да направи и една самостоятелна крачка в къщата на майка си. Да не говорм сама да си налее питие.
         Седна срещу тях и те вдигнаха чаши срещу нея. Наздраве. Имаше нещо невменяемо в ситуацията. Фани изу обувките си и подви крака на креслото, което я пое приятелски. Загледа се в смешните лица - едното британски конско, другото - виенски овално с трапчинки. Съвършени. С огромна наслада обърна чашата си и ги запита за какво става дума в сериала.
         Майка й блажено опря глава назад в лакътя на господин В. и затвори очи. По-късно Фани не си спомняше какво й разказаха. Помнеше само как й разказваха и как не й се искаше да свършва.
         Ама че работа. След много обърнати чаши и наздравици за Нова година, господин В. поръча такси за Фани.
         Когато се прибра в къщи, мизантропът Павоне мъркаше върху масата. Фани го гушна и със спортна крачка обходи цялата къща.
         Реши да я даде под наем и да си намери друга. После се обади на близнаците.

 

 

 

 

 

---

 

 

* Женен с две деца (англ).

 

 

 

 

следваща глава

 

 

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [e-zine и виртуална библиотека]