Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

в кофата за боклук

 

Стефан Иванов

 

 

розова кукла без глава
тънка червена линия прежда
брой на работническо дело
и два учебника по акушерство

 

когато ги докоснах
се роди прах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]