Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

кой знае

 

Стефан Иванов

 

 

тази снимка
държана от мъж
може би е като патерица
поддържаща миналото

 

зад нея като патология
като изменение
стои бащата или синът

 

не се разбира

 

носталгията е болезнено завръщане
но може би мъжът е мазохист
обича да рови в болката си

 

може би

 

притопля в паметта
като в овехтяла фурна
майка си преди да се
превърне в снимка от некролог

 

може би

 

сглобява в пъзел
картини от баща си
преди той да се
разбие с празната бутилка
пред портата

 

може би

 

рамката е по-важна
ако съдържанието на снимката
е само преживяна смърт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]