Стефан Иванов

поезия

Литературен клуб | страницата на автора | азбучен каталог

 

в пясъчника

 

Стефан Иванов

 

 

момчето скочи с чорапите си
върху замъка
който малката анаис построи

 

научих името й
защото чернокожата гувернантка
я утешаваше

 

представям си по подобен начин
детството на анаис нин
да си играе на сянка
под голямата вишна
до нотр дам
да е наглеждана
да се грижат за нея
да пише тихо в дневника си
на седем осеме девет десет единайсет
дванайсет тринайсет после нататък

 

да излезе от сянката
да стане
каквато я виждам в дневника й
от 1931
до събитието
което не е имала
възможност да опише

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Електронна публикация на 11. ноември 2009 г.
Публикация в кн. „Списъци“, Стефан Иванов, Изд. „Ciela“, С., 2009 г.

© 1998-2024 г. „Литературен клуб“. Всички права запазени!

 

Литературен клуб [електронен вестник и виртуална библиотека]